دستگاه ایران خرمشهر اخبار حوادث

دستگاه: ایران خرمشهر اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار حوادث بسته شدن مسیر ، قطار خرمشهر – پایتخت کشور عزیزمان ایران از ریل خارج شد

بر اثر خروج قطار مسافربری مسیر خرمشهر – تهران، این مسیر ریلی هم اکنون بسته شده است است.

بسته شدن مسیر ، قطار خرمشهر - پایتخت کشور عزیزمان ایران از ریل خارج شد

قطار خرمشهر – پایتخت کشور عزیزمان ایران از ریل خارج شد/بسته شدن مسیر

عبارات مهم : ایران

بر اثر خروج قطار مسافربری مسیر خرمشهر – تهران، این مسیر ریلی هم اکنون بسته شده است است.

به گزارش مهر ؛ حوالی ساعت ۱۵ امروز قطار مسافربری خرمشهر – پایتخت کشور عزیزمان ایران در ایستگاه میان آب خط راه آهن اهواز -شوش از ریل خارج و باعث مسدود شدن مسیر شد.

بسته شدن مسیر ، قطار خرمشهر – پایتخت کشور عزیزمان ایران از ریل خارج شد

در این حادثه، سه واگن این قطار از ریل خارج شدند ولی مسافران سه واگن به واگن های دیگر انتقال یافته شدند و قطا. واگن های از ریل خارج شده است واژگون نشده اند.

گفتنی هست، خوشبختانه این اتفاق مصدومی نداشته و قطار مجددا به مسیر خود هدایت و در حال حرکت به مقصد میباشد

بر اثر خروج قطار مسافربری مسیر خرمشهر – تهران، این مسیر ریلی هم اکنون بسته شده است است.

واژه های کلیدی: ایران | خرمشهر | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs